K/B MA1 VUT BRNO — 5 priklad skúška

a) Vysvětlete, co je inflexní bod funkce.
b) Nakreslete graf funkce f(x), která má inflexní bo


»> Prosím pod­porte moje snaže­nie cez tlačítko DONATE «<