LDRE Tutorial 1 zadanie

prík­lad 1
1. Určete obec­né řešení Bernoul­li­ho difer­en­ciál­ní rovnice.

»> Prosím pod­porte moje snaže­nie cez tlačítko DONATE «<

prík­lad 2
2. Určete obec­né řešení exak­t­ní difer­en­ciál­ní rovnice.

»> Prosím pod­porte moje snaže­nie cez tlačítko DONATE «<

prík­lad 3
3. Určete obec­né řešení difer­en­ciál­ní rovnice s inte­gračním faktorem

»> Prosím pod­porte moje snaže­nie cez tlačítko DONATE «<